Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Kolonowskiego w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 12 grudnia 2021 r.

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie Nr 69/2021 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 23 września 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Kolonowskiego

Zarządzenie Nr 138/21 Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kolonowskiego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 6 października 2021 r. - informacje o wyborach

 • KOMITETY WYBORCZE

W związku z zarządzonymi na dzień 12 grudnia 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej Kolonowskiego w okręgu wyborczym nr 10, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu III do dnia 18 października 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH
KWW NASZA GMINA KOLONOWSKIE KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOLONOWSKIE
 • KOMISJE WYBORCZE

Ponadto Komisarz Wyborczy informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Opolu III, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.), w terminie do dnia 28 października 2021 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Kolonowskie za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 12 listopada 2021 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Kolonowskiem więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto Komisarz Wyborczy informuje, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Opolu III sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 14 marca 2022 r.).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  06-10-2021 13:53

  Wprowadził:

  Michał Fijałkowski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  08-10-2021 14:29

  Wprowadził:

  Michał Fijałkowski

 • Data modyfikacji

  15-10-2021 15:01

  Wprowadził:

  Michał Fijałkowski

 • Data modyfikacji

  15-10-2021 15:04

  Wprowadził:

  Michał Fijałkowski

 • Data modyfikacji

  15-10-2021 15:04

  Wprowadził:

  Michał Fijałkowski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij