AKTUALNOŚCI

 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 stycznia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turawa
 • Informacja o stanie rejestru wyborców w IV kwartale 2018 r. - woj. opolskie
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kietrzu w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
 • DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskkiego
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych dotyczące stwierdzenia wygaszeń mandatów oraz wstąpień na wakujący mandat - kadencja 2018-2023
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 R. - WYKAZY
 • Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze województwa opolskiego
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 • INFORMACJA DLA WYBORCÓW - UJĘCIE W REJESTRZE WYBORCÓW

WYDARZENIA

 • Joanna Maksymowicz i Agnieszka Mikucka w Radiu Opole o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Rafał Tkacz w Radiu Opole o eurowyborach i konkursie "Wybieram Wybory"
 • Komisarz Cezary Obermajer w Radiu Opole o podstawowych zasadach, o których należy pamiętać podczas ciszy wyborczej
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur