AKTUALNOŚCI

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I o czasowym powierzeniu pełnienia funkcji
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 wrzesnia 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
 • Wyjaśnienia PKW dotyczące zamieszczania w wykazie podpisów wyborców imion i nazwisk zgłaszanych kandydatów
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału powiatu opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze województwa opolskiego
 • KOMUNIKATY KOMISARZY WYBORCZYCH W OPOLU I, II i III
 • TWORZENIE KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH - INFORMACJE I WZORY DOKUMENTÓW
 • Wyjaśnienia dotyczące rejestru wyborców
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 • Informacja o stanie rejestru wyborców w II kwartale 2018 r. - woj. opolskie
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Podział powiatów i województwa na okręgi wyborcze - 2018 r.
 • Podział gmin województwa opolskiego na obwody głosowania - 2018 r.
 • Podział gmin województwa opolskiego na okręgi wyborcze - 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
 • INFORMACJA DLA WYBORCÓW - UJĘCIE W REJESTRZE WYBORCÓW

WYDARZENIA

 • Rafał Tkacz o wyborach, czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o kampanii, a nie wiecie, kogo zapytać
 • Agnieszka Mikucka w "Drugiej Kawie" o zbliżającym się "maratonie wyborczym" i pracy organów wyborczych
 • Joanna Maksymowicz w Radiu Doxa o wyborach samorządowych
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00