• Wybory przedterminowe Burmistrza Ozimka zarządzone na dzień 9 lutego 2020 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 1 marca 2020 r.
 • WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - WZÓR
  Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej
 • Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odmowy rejestracji list kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  Informacja o stanie rejestru wyborców w III kwartale 2019 r. - woj. opolskie
 • WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
  INFORMACJA DLA WYBORCÓW - UJĘCIE W REJESTRZE WYBORCÓW
 • Informacje dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej oraz sporządzania sprawozdań finansowych