• Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o losowaniach oraz możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze
  Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie nadania numeru dla okręgowej listy kandydatów na posłów komitetu wyborczego, który zarejestrował listę okręgową tylko w okręgu wyborczym nr 21 w wyborach zarządzonych na dzień 13 października
 • Uchwała nr 8/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY w okręgu wyborczym nr 21 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Zarejestrowani przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu kandydaci w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu nr 7/2019 w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu nr 6/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA do usunięcia wad zgłoszenia
 • Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu nr 5/2019 w sprawie skreślenia kandydatki na posła Natalii Danuty WENZEL z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów KOMITETU WYBORCZEGO SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
  Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu nr 4/2019 w sprawie skreślenia kandydata na senatora Czesława BIŁOBRANA zgłoszonego przez KOMITET WYBORCZY PSL w okręgu wyborczym nr 51
 • Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej
  Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach