• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie wyznaczenia urzędników wyborczych do współdziałania w wykonywaniu ustawowych zadań z Terytorialnymi Komisjami Wyborczymi
  AKTUALNE SKŁADY POWOŁANYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania i ustalenia trybu przekazania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie zgodnie z wytycznymi PKW
 • Powołane obwodowe komisje wyborcze na terenie województwa opolskiego
  Wylosowane numery list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego oraz rad powiatów na terenie województwa opolskiego
 • Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń i losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych
  AKTUALNE SKŁADY POWOŁANYCH TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października