• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 22 września 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Byczynie w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 4 sierpnia 2019 r.
 • Protokół RKW nr 34 wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie zwołania pierwszych posiedzień obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze
 • Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu o składzie, siedzibie i dyżurach komisji
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie podziału gmin na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych