Dane kontaktowe

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu

Dyrektor Delegatury:
Rafał TKACZ

siedziba Delegatury:
ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole
(gmach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu), pok. 120 – 123

numery telefonów:
77 454 37 21,
77 454 49 48

numer fax:
77 454 40 19

adres e–mail:
Pokaż adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (adres: /e0in4yf515)
Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych - ePUAP

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur