• Wybory uzupełniające do rad gmin do 20 tysięcy mieszkańców
    Wybory przedterminowe
  • Wybory ponowne
    Zmiany w składach rad województwa opolskiego kadencji 2018-2023