• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Turawa w okręgach wyborczych nr 6 oraz 14 zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.