• INFORMACJA DLA WYBORCÓW - UJĘCIE W REJESTRZE WYBORCÓW
  Informacja o stanie rejestru wyborców w roku 2019 - woj. opolskie
 • Informacja o stanie rejestru wyborców w roku 2018 - woj. opolskie
  Informacja o stanie rejestru wyborców w roku 2017 - woj. opolskie
 • Informacja o stanie rejestru wyborców w roku 2016 - woj. opolskie
  Informacja o stanie rejestru wyborców w roku 2015 - woj. opolskie
 • Informacja o stanie rejestru wyborców w roku 2014 - woj. opolskie
  Informacja o stanie rejestru wyborców w roku 2013 - woj. opolskie
 • Informacja o stanie rejestru wyborców w roku 2012 - woj. opolskie
  Informacja o stanie rejestru wyborców w roku 2011 - woj. opolskie