• Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  • Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Zarejestrowani przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu kandydaci w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu nr 4/2019 w sprawie skreślenia kandydata na senatora Czesława BIŁOBRANA zgłoszonego przez KOMITET WYBORCZY PSL w okręgu wyborczym nr 51
    Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odmowy rejestracji list kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora