• Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie nadania numeru dla okręgowej listy kandydatów na posłów komitetu wyborczego, który zarejestrował listę okręgową tylko w okręgu wyborczym nr 21 w wyborach zarządzonych na dzień 13 października
    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
  • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach