• Protokół RKW nr 34 wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego