Wybory przedterminowe Burmistrza Ozimka zarządzone na dzień 9 lutego 2020 r.
 • INFORMACJE OGÓLNE

Podstawą zarządzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Ozimka jest Postanowienie Nr 783/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Ozimka Jana Labusa z powodu śmierci.

- Postanowienie Nr 783/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ozimka w województwie opolskim

 

 • MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

Postanowienie w sprawie powołania MKW w Ozimku

- Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzenia MKW w Ozimku

 • OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

- Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ozimek

- Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w gminie Ozimek

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA OZIMKA KWW RAZEM DLA OZIMKA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA JANA GAJDY-KOALICJA POLSKA KWW KOALICJA POLSKA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA W GMINIE OZIMEK KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY BACHŁAJ KWW JOANNY BACHŁAJ

Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 30 grudnia 2019 r. o komitetach wyborczych zarejestrowanych w wyborach przedterminowych Burmistrza Ozimka

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 27 stycznia 2020 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Wnioski o głosowanie korespondencyjne należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Ponadto Komisarz Wyborczy informuje, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia organowi wyborczemu, który przyjął zawiadomienie o jego utworzeniu, sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, tj. do dnia 9 maja 2020 r., a w przypadku komitetów, których kandydaci będą uczestniczyli w ewentualnym ponownym głosowaniu, do dnia 23 maja 2020 r.

Sprawozdanie należy składać na wzorze ustalonym w  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. poz. 1173., z 2018 r. poz. 1342 oraz z 2019 r. poz. 1566), w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, pok. 120 (budynek Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego), w godzinach: 7:30 - 15:30.

Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązania oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej. 

 • WZORY DOKUMENTÓW

Zgłaszanie kandydatów:

Zgoda na kandydowanie

Zgłoszenie kandydata

Wykaz poparcia

Oświadczenie do IPN

Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia do IPN

Pozostałe wzory dokumentów

Rejestr zmian
 • Data utworzenia10-12-2019 11:53
  Wprowadził:Michał Fijałkowski
 • Data modyfikacji21-01-2020 14:59
  Wprowadził:Michał Fijałkowski