• SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 R. - WYKAZY
    Łączne sprawozdanie finansowe - dla komitetów, które zgłaszały kandydatów do rad oraz jednocześnie na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
  • Sprawozdanie finansowe - dla komitetów, które zarejestrowały wyłącznie kandydatów na radnych
    Oświadczenie pełnomocnika - wzór
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.