• Podział powiatów i województwa na okręgi wyborcze - 2018 r.
    UCHWAŁY RAD ZMIENIAJĄCE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU GMIN NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIA ICH GRANIC, NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU
  • PODZIAŁ GMIN NA OKRĘGI WYBORCZE - 2018 R.