• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2007 r.w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 28 stycznia 2007 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypo
    Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 stycznia w województwie warmińsko - mazurskim w okręgu wyborczym nr 33
  • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 stycznia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2007 r.
    Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2007 r. w województwie warmińsko - mazurskim w okręgu nr 33
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego.
    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Przewodniczący Rady Krajowej Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Se
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Główny Prawa i Sprawiedliwości o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polsk
    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu R