• Zestawienie wyników wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w toku kadencji 2002-2006
    Wybory przedterminowe wójta Gminy Cisek - 23 kwietnia 2006 r.
  • Wybory przedterminowe burmistrza Kolonowskiego - 18 grudnia 2005 r.
    Wybory przedterminowe burmistrza Zawadzkiego - 07 sierpnia 2005 r.
  • Wybory przedterminowe wójta Gminy Dobrzeń Wielki - 22 maja 2005 r.