AKTY PRAWNE, UCHWAŁY I WYJAŚNIENIA - WZORY DOKUMENTÓW DLA TKW/ OKW ORAZ GMIN

 

WYTYCZNE DLA KOMISJI - wykonywanie zadań do dnia głosowania oraz ustalanie wyników głosowania

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych

REGULAMINY KOMISJI WYBORCZYCH

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

DIETY ZA UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych

PISOWNIA IMION I NAZWISK KANDYDATÓW

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych

WZORY FORMULARZY DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych

  • RADA GMINY

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH
PROTOKÓŁ REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH

  • WÓJT/ BURMISTRZ/ PREZYDENT

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA
PROTOKÓŁ REJESTRACJI

USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych

OBSADZENIE MANDATU BEZ GŁOSOWANIA

WZORY PROTOKOŁÓW DLA OKW

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze

WZORY PROTOKOŁÓW DLA TKW

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze

KARTA DO GŁOSOWANIA

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania - ŚCIĘTY PRAWY GÓRNY RÓG

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania

PIECZĘCI

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu

DRUKI BEZADRESOWE

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie druków bezadresowych

Załącznik nr 5 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2015 r w sprawie druków bezadresowych

SPIS WYBORCÓW

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie spisu wyborców

LOKALE DOSTOSOWANE DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa

ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE

Uchwała PKW z 6 października 2014 r załącznik nr 12

Uchwała PKW z 6 października 2014 r załącznik nr 15

MĘŻOWIE ZAUFANIA

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

OBWIESZCZENIA KOMISARZY WYBORCZYCH

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 13:02
    Wprowadził:Krzysztof Kik
  • Data modyfikacji:24-10-2016 12:38
    Wprowadził:Agnieszka Mikucka