• WZORY DOKUMENTÓW - WYBORY W TOKU KADENCJI 2018-2023
    AKTY PRAWNE, UCHWAŁY I WYJAŚNIENIA - WZORY DOKUMENTÓW DLA TKW/ OKW ORAZ GMIN
  • WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - wzory dokumentów dla komitetów wyborczych
    WYBORY PRZEDTERMINOWE WÓJTA/ BURMISTRZA/ PREZYDENTA MIASTA - wzory dokumentów dla komitetów wyborczych
  • INFORMACJE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH ORAZ KANDYDATÓW
    INFORMACJE ORAZ DRUKI DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH