• AKTY PRAWNE, UCHWAŁY I WYJAŚNIENIA - WZORY DOKUMENTÓW DLA TKW/ OKW ORAZ GMIN
    WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - wzory dokumentów dla komitetów wyborczych
  • WYBORY PRZEDTERMINOWE WÓJTA/ BURMISTRZA/ PREZYDENTA MIASTA - wzory dokumentów dla komitetów wyborczych
    INFORMACJE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH ORAZ KANDYDATÓW
  • INFORMACJE ORAZ DRUKI DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH