• Wybory do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Opolskiego, przeprowadzone w dniu 27 października 2002 r. oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzone w dniu 27 października 2002 r. i w dniu 10 listopada 2002 r.