• Podział powiatów i województwa na okręgi wyborcze - 2018 r.
  UCHWAŁY RAD ZMIENIAJĄCE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU GMIN NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIA ICH GRANIC, NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU
 • PODZIAŁ GMIN NA OBWODY GŁOSOWANIA - 2018 R.
  PODZIAŁ GMIN NA OKRĘGI WYBORCZE - 2018 R.
 • UCHWAŁY RAD W SPRAWIE DOSTOSOWANIA OPISU GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA/ ZMIAN SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  UCHWAŁY RAD W SPRAWIE DOSTOSOWANIA OPISU GRANIC OKRĘGÓW WYBORCZYCH
 • PODZIAŁ GMIN NA OBWODY GŁOSOWANIA - 2012 r.
  PODZIAŁ GMIN NA OKRĘGI WYBORCZE - 2012 r.
 • Podział gmin na obwody głosowania dla wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmiku województwa zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
  Podział gmin, powiatów, województwa na okręgi wyborcze dla wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmiku województwa zarządzonych na 16 listopada 2014 r.