• Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie podziału gmin na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Podział powiatów i województwa na okręgi wyborcze - 2018 r.
 • UCHWAŁY RAD ZMIENIAJĄCE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU GMIN NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIA ICH GRANIC, NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU
  PODZIAŁ GMIN NA OBWODY GŁOSOWANIA - 2018 R.
 • PODZIAŁ GMIN NA OKRĘGI WYBORCZE - 2018 R.
  UCHWAŁY RAD W SPRAWIE DOSTOSOWANIA OPISU GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA/ ZMIAN SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 • UCHWAŁY RAD W SPRAWIE DOSTOSOWANIA OPISU GRANIC OKRĘGÓW WYBORCZYCH
  PODZIAŁ GMIN NA OBWODY GŁOSOWANIA - 2012 r.