• Komisarz Wyborczy w Opolu II
  Joanna MAKSYMOWICZ-SZCZEPAŃSKA

  Komisarz Wyborczy w Opolu II

  Dyżury Komisarza Wyborczego - poniedziałek w godz. od 13:00 do 15:00
                                                          - czwartek w godz. od 8:00 do 11:00

  Siedziba: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w  OPOLU
  Adres:     45-082 Opole, ul. Piastowska 14 pok.123

               tel. (77) 454-37-21, 454-49-48
               fax (77) 454-40-19, 453-99-61

  Data powołania
  03.04.2018

  Data zakończenia kadencji
  03.04.2023

  Właściwość terytorialna

  powiaty: brzeski, głubczycki, nyski, prudnicki