• REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W OPOLU I
    REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W OPOLU II
  • Obwieszczenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
    Obwieszczenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych