• Informacje OKW w Opolu
    Wyniki głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP (I tura głosowania)
  • Wyniki głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP (II tura głosowania)
    Obwieszczenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych