• WIZUALIZACJA WYBORÓW
  Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., na obszarze województwa opolskiego
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 listopada 2014 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
  Podział gmin, powiatów, województwa na okręgi wyborcze dla wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmiku województwa zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wizualizacja wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dla województwa opolskiego - 16 listopada 2014 r.
 • Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 16 listopada 2014 r.
  Informacja o adresach stron internetowych komitetów wyborczych