• Postanowienia Komisarzy Wyborczych podlegające podaniu do publicznej wiadomości - kadencja 2018-2023
  Postanowienia o wygaszeniach mandatów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - woj. opolskie, kadencja 2018-2023
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie wyznaczenia urzędników wyborczych do współdziałania w wykonywaniu ustawowych zadań z Terytorialnymi Komisjami Wyborczymi
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych podlegające podaniu do publicznej wiadomości