• Zestawienie referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018
    Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Opola i Rady Miasta Opola przed upływem kadencji
  • AKTY PRAWNE, WZORY DOKUMENTÓW, UCHWAŁY I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REFERENDUM LOKALNEGO
    WZÓR SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  • INFORMACJE KOMISARZY WYBORCZYCH W SPRAWIE UDOSTĘPNIANIA DO WGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne