• Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w okręgu wyborczym nr 6 zarządzone na dzień 16 lipca 2017 r.
    Wybory ponowne do Rady Gminy Chrząstowice w okręgu wyborczym nr 2 - 22 lutego 2015 r.
  • Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w okręgu wyborczym nr 4 - 22 lutego 2015 r.