• Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Opolu I, II oraz III o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
    KOMUNIKATY Komisarza Wyborczego w Opolu I oraz II dotyczące rejestracji komitetów oraz zgłaszania kandydatów do TKW w wyborach w toku kadencji 2014-2018
  • KOMUNIKATY Komisarzy Wyborczych w Opolu I, II oraz III dotyczące sprawozdań fiansowych składanych w toku kadencji 2014-2018