Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje
 • Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze województwa opolskiego
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłaszania przedstawicieli do terytorialnych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłaszania przedstawicieli do terytorialnych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłaszania przedstawicieli do terytorialnych komisji wyborczych
 • Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 21 października 2018 r.
  WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
 • Informacja o stanie rejestru wyborców w I kwartale 2018 r. - woj. opolskie
  Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
 • INFORMACJA DLA WYBORCÓW - UJĘCIE W REJESTRZE WYBORCÓW
  Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w trakcie kadencji 2014-2018 - wykazy