AKTUALNOŚCI

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 • Informacja o stanie rejestru wyborców w II kwartale 2018 r. - woj. opolskie
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Podział powiatów i województwa na okręgi wyborcze - 2018 r.
 • Podział gmin województwa opolskiego na obwody głosowania - 2018 r.
 • Podział gmin województwa opolskiego na okręgi wyborcze - 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
 • INFORMACJA DLA WYBORCÓW - UJĘCIE W REJESTRZE WYBORCÓW

WYDARZENIA

 • Agnieszka Mikucka o inicjatywie referendalnej na Opolszczyźnie
 • Joanna Maksymowicz i Rafał Tkacz w Radiu Opole o wyborach samorządowych oraz o rekrutacji na funkcje urzędników wyborczych
 • Joanna Maksymowicz w Radiu Opole o powołaniu na funkcję Komisarza Wyborczego
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur