• OBWIESZCZENIA O NUMERACH, GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla przeprowadzenie wyborów do Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - wykaz gmin województwa opolskiego
  Obwieszczenia o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na 6 września 2015 r. - wykaz gmin województwa opolskiego
 • Obwieszczenia o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - wykaz gmin województwa opolskiego
  Podział gmin na obwody głosowania dla wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmiku województwa zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
 • Podział gmin, powiatów, województwa na okręgi wyborcze dla wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmiku województwa zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
  Obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014 r. - wykaz gmin województwa opolskiego
 • UCHWAŁY RAD W SPRAWIE DOSTOSOWANIA OPISU GRANIC OKRĘGÓW WYBORCZYCH
  UCHWAŁY RAD W SPRAWIE DOSTOSOWANIA OPISU GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA/ ZMIAN SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 • PODZIAŁ GMIN NA OKRĘGI WYBORCZE - 2012 r.
  PODZIAŁ GMIN NA OBWODY GŁOSOWANIA - 2012 r.