• UCHWAŁY RAD W SPRAWIE DOSTOSOWANIA OPISU GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA/ ZMIAN SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  UCHWAŁY RAD W SPRAWIE DOSTOSOWANIA OPISU GRANIC OKRĘGÓW WYBORCZYCH
 • PODZIAŁ GMIN NA OBWODY GŁOSOWANIA - 2012 r.
  PODZIAŁ GMIN NA OKRĘGI WYBORCZE - 2012 r.
 • Podział gmin na obwody głosowania dla wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmiku województwa zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
  Podział gmin, powiatów, województwa na okręgi wyborcze dla wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmiku województwa zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
 • OBWIESZCZENIA O NUMERACH, GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla przeprowadzenie wyborów do Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - wykaz gmin województwa opolskiego
  Obwieszczenia o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na 6 września 2015 r. - wykaz gmin województwa opolskiego
 • Obwieszczenia o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - wykaz gmin województwa opolskiego
  Obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014 r. - wykaz gmin województwa opolskiego