Państwowa Komisja Wyborcza - Wyjaśnienia, stanowiska, komunikaty
  • KOMUNIKATY Komisarza Wyborczego w Opolu I oraz II dotyczące rejestracji komitetów oraz zgłaszania kandydatów do TKW w wyborach w toku kadencji 2014-2018
    KOMUNIKATY Komisarzy Wyborczych w Opolu I oraz II dotyczące sprawozdań fiansowych składanych w toku kadencji 2014-2018