• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie zwołania pierwszych posiedzień obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o losowaniach oraz możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze
    Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej
  • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.