• Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
  WZORY DOKUMENTÓW - DOPISANIE DO SPISU, WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
 • WZORY DOKUMENTÓW DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  WZORY DOKUMENTÓW - KOMISJE, KOMITETY, LISTY KANDYDATÓW