Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Byczynie w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 4 sierpnia 2019 r.
 • WYNIKI WYBORÓW

Protokół z wyborów

Protokół obsadzenia mandatu radnego bez głosowania


 • INFORMACJE OGÓLNE

Podstawą zarządzenia wyborów w okręgu nr 13 jest Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Zarządzenie Nr 65/19 Wojewody Opolskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Byczynie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 3 czerwca 2019 r. - rejestracja komitetów

 • KOMITETY WYBORCZE

Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 czerwca 2019 r. - o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Rady Miejskiej w Byczynie

 • TERYTORIALNA KOMISJA WYBORCZA

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie

 • WYTYCZNE DLA TKW

Wytyczne dla TKW dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów w toku kadencji 2018-2023

Wytyczne dla TKW dotyczące wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów JST

Wytyczne dla TKW dotyczące ustalenia wyników głosowania i wyborów organów JST

Rejestr zmian
 • Data utworzenia03-06-2019 14:43
  Wprowadził:Michał Fijałkowski
 • Data modyfikacji05-08-2019 20:01
  Wprowadził:Michał Fijałkowski