Wykorzystanie informacyjne

Jakiekolwiek powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych na stronach internetowych Krajowego Biura Wyborczego materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą KBW. Warunkiem uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów, do których prawa autorskie należą Krajowego Biura Wyborczego jest przytoczenie ich w niezmienionej postaci wraz z widocznym i wyraźnym oznaczeniem: „Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, www.pkw.gov.pl” lub innym równoważnym uzgodnionym każdorazowo z upoważnionym pracownikiem Krajowego Biura Wyborczego, a jeśli publikacja jest w Internecie – wraz z aktywnym linkiem do strony, z której treść została pobrana.

Prawa autorskie

 Treść oraz materiały graficzne zamieszczone na serwisach internetowych należących do Krajowego Biura Wyborczego wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie Krajowe Biuro Wyborcze informuje, że każdy materiał pochodzący z serwerów internetowych KBW umieszczany na innej stronie (w szczególności artykuły, publikacje, prezentacje, statystyki i badania, zdjęcia i materiały wideo), musi posiadać aktywny link odsyłający do materiału zamieszczonego w serwisie KBW wraz z podaniem oryginalnego tytułu oraz autora materiału.

Spoty edukacyjno-informacyjne - Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (playlista):

Spoty edukacyjno-informacyjne - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (playlista):

Spoty edukacyjno-informacyjne - Wybory Samorządowe 2018 (playlista):

Rejestr zmian
  • Data utworzenia25-09-2018 11:39
    Wprowadził:Paweł Chojecki
  • Data modyfikacji03-10-2019 10:26
    Wprowadził:Kamil Gierasiński