• Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I o czasowym pełnieniu funkcji za Komisarza Wyborczego w Opolu II
    Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I o czasowym pełnieniu funkcji za Komisarza Wyborczego w Opolu III
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I o czasowym pełnieniu funkcji za Komisarza Wyborczego w Opolu III