• Powołane obwodowe komisje wyborcze na terenie województwa opolskiego
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  • PODZIAŁ GMIN NA OBWODY GŁOSOWANIA - 2018 R.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń i losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych