• Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców poszczególnych gmin, zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłaszania przedstawicieli do terytorialnych komisji wyborczych
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców poszczególnych gmin, zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłaszania przedstawicieli do terytorialnych komisji wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców poszczególnych gmin, zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłaszania przedstawicieli do terytorialnych komisji wyborczych