• Wybory przedterminowe Burmistrza Zdzieszowic
    Wybory przedterminowe Wójta Gminy Bierawa – 13 października 2013 r.