• Informacje OKW w Opolu
    Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP (I tura głosowania) wraz z frekwencją
  • Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP (II tura głosowania) wraz z frekwencją
    Wyniki głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP (I tura głosowania)
  • Wyniki głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP (II tura głosowania)