• Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 21