• Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze
  Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu o składzie, siedzibie i dyżurach komisji
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie podziału gmin na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Zarządzono wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacja o stanie rejestru wyborców w II kwartale 2019 r. - woj. opolskie
 • III edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram wybory"
  SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 R. - WYKAZY
 • Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 21 października 2018 r.
  WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO