• WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
  Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
 • INFORMACJA DLA WYBORCÓW - UJĘCIE W REJESTRZE WYBORCÓW
  Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w trakcie kadencji 2014-2018 - wykazy
 • Informacje dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej oraz sporządzania sprawozdań finansowych
  INFORMACJA O ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO w Krajowym Biurze Wyborczym Delegaturze w Opolu
 • DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  INFORMACJE KOMISARZY WYBORCZYCH W SPRAWIE UDOSTĘPNIANIA DO WGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne