• Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odmowy rejestracji list kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  INFORMACJE DLA WYBORCÓW W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
 • Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP opublikowane w Dzienniku Ustaw
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 22 września 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Byczynie w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 4 sierpnia 2019 r.
  Protokół RKW nr 34 wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie zwołania pierwszych posiedzień obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.