• OFERTA PRACY
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie podziału gmin na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Zarządzono wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców w I kwartale 2019 r. - woj. opolskie
  III edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram wybory"
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 R. - WYKAZY
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kietrzu w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego