• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Byczynie w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 4 sierpnia 2019 r.
  Protokół RKW nr 34 wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  AKTUALNE SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie zwołania pierwszych posiedzień obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze
  Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu o składzie, siedzibie i dyżurach komisji
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie podziału gmin na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Zarządzono wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.