• Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 21
  Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 21
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Senatora w okręgu wyborczym nr 51
  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Senatora w okręgu wyborczym nr 52
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Senatora w okręgu wyborczym nr 53
  Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie zwołania pierwszych posiedzień obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 24 listopada 2019 r.