• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 R. - WYKAZY
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Turawa w okręgach wyborczych nr 6 oraz 14 zarządzone na dzień 20 stycznia 2018 r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
 • Głosowanie ponowne w województwie opolskim
  Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów na obszarze województwa opolskiego
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie wyznaczenia urzędników wyborczych do współdziałania w wykonywaniu ustawowych zadań z Terytorialnymi Komisjami Wyborczymi
  AKTUALNE SKŁADY POWOŁANYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania i ustalenia trybu przekazania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie zgodnie z wytycznymi PKW