Komisarze wyborczy
  • Cezary OBERMAJER

    Komisarz Wyborczy w Opolu I

    Joanna MAKSYMOWICZ-SZCZEPAŃSKA

    Komisarz Wyborczy w Opolu II

  • Liliana KRUKOWSKA

    Komisarz Wyborczy w Opolu III