• WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
  Informacja o stanie rejestru wyborców w I kwartale 2018 r. - woj. opolskie
 • Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
  INFORMACJA DLA WYBORCÓW - UJĘCIE W REJESTRZE WYBORCÓW
 • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w trakcie kadencji 2014-2018 - wykazy
  Informacje dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej oraz sporządzania sprawozdań finansowych
 • INFORMACJA O ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO w Krajowym Biurze Wyborczym Delegaturze w Opolu
  DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 • INFORMACJE KOMISARZY WYBORCZYCH W SPRAWIE UDOSTĘPNIANIA DO WGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne