• Wybory do Rady Miejskiej w Wołczynie w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 10 grudnia 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głubczycach w okręgu wyborczym nr 20 zarządzone na dzień 19 listopada 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tułowice w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 19 listopada 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 10 września 2017 r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców w II kwartale 2017 r. - woj. opolskie
  INFORMACJA DLA WYBORCÓW - UJĘCIE W REJESTRZE WYBORCÓW
 • Wykaz urzędników wyborczych
  Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w trakcie kadencji 2014-2018 - wykazy
 • Informacje dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej oraz sporządzania sprawozdań finansowych
  INFORMACJA O ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO w Krajowym Biurze Wyborczym Delegaturze w Opolu