• SKŁADY POWOŁANYCH TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
  Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 wrzesnia 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
  Dla kogo głosowanie przez pełnomocnika? [AUDIO]
 • Głosowanie korespondencyjne dla wyborców ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności [AUDIO]
  Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze województwa opolskiego