• Rekrutacja kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Leśnicy w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 25 lutego 2018 r.
  Informacja o stanie rejestru wyborców w IV kwartale 2017 r. - woj. opolskie
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rudniki w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 25 lutego 2018 r.
  INFORMACJA DLA WYBORCÓW - UJĘCIE W REJESTRZE WYBORCÓW
 • Wykaz urzędników wyborczych
  Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w trakcie kadencji 2014-2018 - wykazy
 • Informacje dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej oraz sporządzania sprawozdań finansowych
  INFORMACJA O ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO w Krajowym Biurze Wyborczym Delegaturze w Opolu