• Dyrektor Delegatury w Radiu Opole o konkursie "Wybieram wybory" i wyborach uzupełniających na Opolszczyźnie

 • Znamy już szczegóły II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory"

 • Wybory samorządowe - filmy przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą

 • PKW przypomina: nie można prowadzić kampanii wyborczej przed zarządzeniem wyborów

 • Platforma edukacyjna www.wybieramwybory.pl

 • Konsultacje społeczne dotyczące projektów kart do głosowania - dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu 21.06.2017 r.

 • Dyrektor Delegatury w Radiu Opole o konkursie "Wybieram wybory" i wyborach uzupełniających na Opolszczyźnie
 • Znamy już szczegóły II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory"
 • Wybory samorządowe - filmy przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą
 • PKW przypomina: nie można prowadzić kampanii wyborczej przed zarządzeniem wyborów
 • Platforma edukacyjna www.wybieramwybory.pl
 • Konsultacje społeczne dotyczące projektów kart do głosowania - dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu 21.06.2017 r.
 • Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym przeprowadzony przez Komisarzy Wyborczych w Opolu I i II oraz Delegaturę KBW w Opolu
 • Lista laureatów I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory" - z terenu województwa opolskiego
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory" - I etap na terenie działania Delegatury KBW w Opolu