• Konsultacje społeczne dotyczące projektów kart do głosowania - dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu 21.06.2017 r.

  • Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym przeprowadzony przez Komisarzy Wyborczych w Opolu I i II oraz Delegaturę KBW w Opolu

  • Lista laureatów I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - z terenu województwa opolskiego

  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - I etap na terenie działania Delegatury KBW w Opolu

  • Konsultacje społeczne dotyczące projektów kart do głosowania - dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu 21.06.2017 r.
  • Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym przeprowadzony przez Komisarzy Wyborczych w Opolu I i II oraz Delegaturę KBW w Opolu
  • Lista laureatów I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - z terenu województwa opolskiego
  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - I etap na terenie działania Delegatury KBW w Opolu